RSO - Regionalny System Ostrzegania © Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
[1/2]

RSO - Regionalny System Ostrzegania

Komunikat RSO (o zasięgu wojewódzkim) generuje wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego.

Ostrzeżenia o nawałnicach, powodzi czy innych zdarzeniach, mogących zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu, lub je utrudniać (np. zdarzenia drogowe). Komunikaty generowane za pomocą Regionalnego Systemu Ostrzegania dotyczą tylko naprawdę istotnych zdarzeń.