Mieszkańcy Jaworzna mogą głosować już w Jaworznickim Budżecie Obywatelskim. W tym roku oddają dwa głosy

Kacper Jurkiewicz
Kacper Jurkiewicz
Ruszyło głosowanie w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Potrwa do 16 sierpnia
Ruszyło głosowanie w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Potrwa do 16 sierpnia UM Jaworzno
Wystartowała kolejna edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku mieszkańcy Jaworzna mogą oddać głosy na dwa różne zadania. Głosowanie odbywa się w sposób elektroniczny oraz papierowy. Potrwa do 16 sierpnia.

Jaworznicki Budżet Obywatelski. Ruszyło głosowanie

Mieszkańcy Jaworzna mogą już oddawać głosy w nowej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie, tak jak w poprzednich edycjach, odbywa się papierowo oraz elektronicznie. W tym roku każdy mieszkaniec może wskazać dwa zadania, ale musi to zrobić podczas jednego głosowania, inaczej jego głos będzie uznany za nieważny.

Głosowanie w wersji online jest proste. Wchodzimy na stronę www.glosowanie.jbo.jaworzno.pl. Tam przywita nas instrukcja. Po przejściu do głosowania wpisujemy imię i nazwisko, pesel i numer telefonu. Później musimy podać adres zamieszkania. Następnie wybieramy jedno lub dwa zadania, na które chcemy zagłosować. Na nasz numer telefonu powinien przyjść sms z kodem, to nim potwierdzamy nasz głos.

- Dane wprowadzone do formularza, będą porównywane szczegółowo z danymi w Ewidencji Ludności po zakończeniu głosowania. W przypadku podania danych nieprawdziwych głos zostanie odrzucony - informują urzędnicy.

Możemy również głosować w sposób tradycyjny. W tym roku urny do głosowania w JBO wystawiono tylko w pięciu punktach. Są to:

 • Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33,
 • MDK Osiedle Stałe, Inwalidów Wojennych 2,
 • Klub Niko, ul. Na stoku 10,
 • Dom Kultury "Archetti", ul. Wiosny Ludów 1,
 • Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego, ul. Jagiellońska 3.

W tych miejscach możemy otrzymać formularz, a po odpowiednim wypełnieniu, wrzucamy go do urny. Wszelkie informacje dotyczące JBO są dostępne dla mieszkańców pod numerami telefonów: 32 61 81 582 oraz 32 61 81 895.

W tym roku jaworznianie zgłosili 49 pomysłów. Co ciekawe, większość wniosków została złożona w formie tradycyjnej - papierowej i przesłana do urzędu. Następnie wnioski zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Ostatecznie mieszkańcy Jaworzna będą mogli oddać głosy na dwa z 42 projektów. Wybór jest więc duży. Głosowanie w tegorocznej edycji potrwa do 16 sierpnia.

JBO 2022. Pełna lista zadań do głosowania

Poniżej przypominam, na które zadania możemy oddać głos w tegorocznej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

 1. „Termomodernizacja PM14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie wraz z remontem ogrodzenia oraz tarasu” - szacunkowe koszty: 500 000,00 zł. Wnioskodawca: Adamczyk Anna
 2. „Stop zaśmiecania miasta – butelkomat do selektywnej zbiórki butelek PET i puszek” - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Bernacki Leszek
 3. „Poprawa infrastruktury osiedla Łubowiec - remont i budowa nowych chodników” - szacunkowe koszty: 185 000,00 zł. Wnioskodawca: Czarny Marzena
 4. „07 zgłoś się – łapiemy wandali. Zakup sprzętu naziemnego i powietrznego oraz rowerów dla Straży Miejskiej” - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Domagalski Dawid
 5. „Bezpieczne, zdrowe i kolorowe PM27 im. Majki Jeżowskiej - termomodernizacja przedszkola” - szacunkowe koszty: 470 000,00 zł. Wnioskodawca: Flak Renata
 6. „Parking dla samochodów osobowych u zbiegu ulic Grunwaldzkiej, Katowickiej i Armii Krajowej” - szacunkowe koszty: 350 000,00 zł. Wnioskodawca: Gołas Janusz
 7. „Równa Górka – multifunkcyjna strefa relaksu i rekreacji, spotkań rodzinnych oraz imprez plenerowych w osiedlu Skałka” - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Grężlikowska Marzena
 8. „Ekogródek – park swobodnej zabawy naturalnej, przestrzeni twórczej, edukacji ekologicznej” - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Gut-Karwacka Katarzyna
 9. „Poprawa infrastruktury drogowej ulicy M. Curie-Skłodowskiej 1,2,4” - szacunkowe koszty: 454 000,00 zł. Wnioskodawca: Habryn Kazimiera
 10. „Jaworznicka Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza - zakup quada ratowniczego i sprzętu poszukiwawczego dla PSP i OSP” - szacunkowe koszty: 198 000,00 zł. Wnioskodawca: Jastrząb Paweł
 11. „Remont chodnika wzdłuż ulicy Wolności w Szczakowej - od ulicy Jana III Sobieskiego do ulicy Jagiellońskiej” - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Kaczmarek Tadeusz
 12. „Plac do street workout 2.0 przy SP3 w Niedzieliskach” - szacunkowe koszty: 50 000,00 zł. Wnioskodawca: Kasprzyk Bogusława
 13. „Rozbudowa strefy rekreacyjnej przy ZSP3 przy ulicy Koszarowej” - szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: Komańska Monika
 14. „Doświetlenie przejść dla pieszych na osiedlu Podłęże - ulice Ławczana, Towarowa, Piłsudskiego, Moniuszki, Kolejowa” - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Kondoszek Teresa
 15. „Naturalny plac zabaw dla starszaków Bobrowa Górka w Ciężkowicach” - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Kucharski Filip
 16. „Padel w Jaworznie - budowa oświetlonego kortu przy SP15 na Pszczelniku” - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Kurdziel Piotr
 17. „Budowa placu zabaw przy PM5 na Podwalu” - szacunkowe koszty: 350 000,00 zł. Wnioskodawca: Lichtańska Katarzyna
 18. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP11 na Pieczyskach" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Majewski Adrian
 19. „Zakup rozkładanych foteli do sal oddziału pediatrycznego szpitala w Jaworznie” - szacunkowe koszty: 14 000,00 zł. Wnioskodawca: Matysik Franciszek
 20. „Sportowa integracja - cykl turniejów piłkarskich" - szacunkowe koszty: 161 000,00 zł. Wnioskodawca: Motyka Nikodem
 21. „Osiedle Komuna inaczej, bezpieczniej i nowocześniej - poprawa infrastruktury drogowej, chodników, oświetlenia oraz montaż progów zwalniających” - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Nowak Bogusława
 22. „Jeszcze piękniejsze Jaworzno – nowa, bezpieczna infrastruktura w dzielnicach” - szacunkowe koszty: 1 800 000,00 zł. Wnioskodawca: Pieczara Mirosław
 23. „Miejsce spontanicznej rekreacji - budowa mini boisk obok placu zabaw przy ulicy Sulińskiego” - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Piszczek Małgorzata
 24. „Centrum bezpieczeństwa i rekreacji w OSP Dąbrowa Narodowa” - szacunkowe koszty: 1 600 000,00 zł. Wnioskodawca: Podgórski Jarosław
 25. „Budowa wielofunkcyjnego toru sprawnościowego w Parku Angielskim na Starej Hucie” - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Rosiak Sebastian
 26. „Remont chodnika oraz wymiana i utwardzenie nawierzchni na ulicy Szopena Boczna” - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Rusin Adam
 27. „Boisko wielofunkcyjne przy SP6 na Podwalu” - szacunkowe koszty: 180 000,00 zł. Wnioskodawca: Sacha Mateusz
 28. „Doposażenie planowanego placu zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ulicy Wandy na Pańskiej Górze” - szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: Sarlej Waldemar
 29. „Doposażenie planowanego placu zabaw w dzielnicy Dobra” - szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: Słaboń-Kempka Agnieszka
 30. „Bezpieczne osiedla – poprawa infrastruktury drogowej osiedli Tadeusza Kościuszki, Górniczego, Podłęże, Azot” - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Stanek Maciej
 31. "Wysprzątajmy nasze miasto - plogging formą edukacji i integracji mieszkańców Jaworzna" - szacunkowe koszty: 100 000,00 zł. Wnioskodawca: Starzycki Przemysław
 32. „Budowa boiska do streetball'u przy SP3 w Niedzieliskach” - szacunkowe koszty: 120 000,00 zł. Wnioskodawca: Szwed Grzegorz
 33. „Zimowe zabawy na górce - rewitalizacja górki saneczkowej pomiędzy blokami Piłsudskiego 42, Towarowa 69, 77” - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Szywała Marta
 34. „Strefa zabaw i rekreacji – budowa nowego placu zabaw na terenie PM2 na osiedlu Stałym”- szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Świerczewska-Grzeczyńska Anna
 35. „Montaż nowych ogólnodostępnych tablic ogłoszeniowych na terenie miasta” - szacunkowe koszty: 85 000,00 zł. Wnioskodawca: Urbanik Aleksandra
 36. „Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz kompleksu do street workout przy CKZiU” - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Wirski Przemysław
 37. „Bieżnia lekkoatletyczna z nawierzchnią tartanową przy ulicy Moniuszki na stadionie sportowym MCKiS Azotania” - szacunkowe koszty: 1 800 000,00 zł. Wnioskodawca: Włodarczyk Patrycja
 38. „Budowa chodnika na ulicy Wygoda przy Centrum Chińskim w Jeleniu” - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Woźniak Angelika
 39. „Przebudowa parkingu przy ulicy Karola Olszewskiego” - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Zaleski Janusz Marian
 40. „Renowacja i doposażenie wielofunkcyjnego placu zabaw przy SP19 w Jeziorkach” - szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: Zdrada Bernadette
 41. „Czym skorupka za młodu – zakup koszy do segregacji odpadów dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Ziętek Barbara
 42. „Doposażenie placu zabaw przy PM19 w Jeleniu” - szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: Żurawik Anna

Astronauci amatorzy polecieli w kosmos

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie