Cyberprzemoc to plaga XXI wieku. Jaworzno zdecydowało się na walkę z agresją w Internecie. Jak sobie radzi?

Materiał informacyjny Gminy Miasta Jaworzno
Udostępnij:

Hejtowanie, wysyłanie zdjęć pokazujących osoby w złym świetle, nagrywanie filmów mających na celu upokorzenie innych, ale też rozmaite oszustwa związane z wyłudzaniem zarówno danych, jak i pieniędzy - cybeprzemoc ma różne oblicza. Jaworzno mówi STOP cyberprzemocy! Jak miasto radzi sobie z tym problemem?

Cyberprzemoc można zdefiniować jako serię agresywnych, powtarzanych regularnie zachowań, które skierowane są przeciwko bezbronnej osobie. Przejawia się m.in. w postaci komentarzy publikowanych w mediach społecznościowych, memów czy nagrań wideo, które szkalują dobre imię. - Współczesne rozwiązania technologiczne takie jak Internet i telefony komórkowe stanowią narzędzia, których używanie naraża uczniów na nową formę przemocy zwaną cyberprzemocą lub przemocą elektroniczną – wyjaśnia Krystyna Bojęś, kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jaworznickiego magistratu i dodaje: - Stanowi ona, obok tradycyjnej przemocy, nową odmianę zachowań problemowych występujących wśród młodych ludzi. To m.in. nękanie, straszenie, szantażowanie, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów, podszywanie się pod kogoś w sieci oraz wyłączenie jednostki ze społeczności internetowej zwane cyberostracyzmem.

W Sieci nie jesteś anonimowy!

W Internecie każdy może być kim chce? Niekoniecznie. - W odróżnieniu od tradycyjnej przemocy, zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje wysoki poziom anonimowości sprawcy, którego dodatkowym atutem staje się umiejętność wykorzystania możliwości, jakie dają media elektroniczne – podkreśla Katarzyna Florek. To przeświadczenie o tym, że nikt nie pozna naszej tożsamości w Sieci sprawia, że użytkownicy Internetu czuje się bezkarni. - Pomimo fałszywego przekonania o poczuciu anonimowości zza komputera, policjanci przypominają, że w Internecie nie jesteśmy anonimowymi użytkownikami – mówi sierż. Anna Tyma-Świerczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Jaworzno wypowiedziało walkę cyberprzemocy. Miasto połączyło siły z Komendą Miejską Policji i poprzez wspólne działania starają się walczyć z przemocą w Sieci. - Surfując po Internecie jesteśmy narażeni na wiele zagrożeń. Policjanci z jaworznickiej komendy regularnie prowadzą warsztaty dla młodzieży, podczas których uświadamiają młodym ludziom, że poza korzyściami, jakie dają nowoczesne technologie, kryją się w nich także zagrożenia, których można uniknąć – wyjaśnia sierż. Anna Tyma-Świerczyńska z KMP w Jaworznie. Dodaje też, że niebezpieczne gry, hejtowanie, nawiązywanie kontaktu z nieznajomymi, dostęp do materiałów pornograficznych lub emanujących przemocą, to wciąż aktualne zagrożenia. Dlatego tak ważna jest edukacja. - W dobie pandemii wiele aktywności przeniosło się do Internetu, w związku z tym w szkołach prowadzimy prelekcje na temat cyberzagrożeń. Nieustannie apelujemy do młodzieży, aby nie udostępniała swoich danych osobowych oraz, żeby nie nagrywała innych. Publikujemy też komunikaty, w których radzimy jak nie dać się oszukać i jak unikać zagrożeń wynikających z surfowania w Internecie – podkreśla sierż. Anna Tyma-Świerczyńska.

Wskazuje też, że każdą taką sytuację można zgłosić odpowiednim służbom. W przypadku szkoły, warto zacząć od szkolnego pedagoga. Jaworznicka policja prowadzi zajęcia profilaktyczne zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i seniorami, bowiem to oni najczęściej padają ofiarami wielu oszustw internetowych – od starych wyłudzeń na wnuczka poprzez smsy przysyłane od kurierów na oszustwach mających miejsce na popularnych portalach aukcyjnych kończąc. Zajęcia te mają na celu uświadomienie skali problemu, jego przejawów oraz sposobów walki.

Diagnoza potwierdza. Cyberprzemoc to poważny problem

Policyjne statystyki poparte zostały specjalistycznymi badaniami. Na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie przeprowadził diagnozę dotyczącą zachowań ryzykownych wśród młodzieży szkolnej w kontekście oddziaływań profilaktycznych w środowisku lokalnym miasta. - Wynika z niej, że jednym z większych problemów zauważanych przez młodzież jest zjawisko cyberprzemocy. Dodatkowo obecna sytuacja pandemii COVID–19 spowodowała przeniesienie realnego życia do Sieci. Dzieci i młodzież zostały zobligowane do nauki zdalnej, ograniczając tym samym bezpośrednie kontakty rówieśnicze – podkreśla Krystyna Bojęś. Odpowiedź miasta na takie wyniki mogła być tylko jedna. Gmina Jaworzno zdecydowała się na podjęcie działań naprawczych. Jednym z nich jest kampania pn. JAWORZNO MÓWI STOP CYBERPRZEMOCY. - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców świadomości na temat zagrożeń płynących z nadmiernego czasu spędzonego w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem problemu przemocy rówieśniczej oraz zapewnienie oferty wsparcia młodym ludziom, którzy doświadczyli cyberprzemocy – dodaje Krystyna Bojęś.

Kampania została zainaugurowana kilka miesięcy temu. W jej ramach udało się już zrealizować kilka działań. Projekt rozpoczęto konferencją, która odbyła się 17 czerwca 2021 r. Podczas spotkania wykład na temat cyberprzemocy wygłosił Maciej Dębski, prezesa Fundacji Dbam o Mój [email protected]ęg. Następnie ogłoszono konkurs skierowany do szkół ponadpodstawowych na logo Kampanii oraz otwarty konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Profilaktyczne wakacje 2021”. - Głównym celem projektu było zapobieganie ryzykownym i destrukcyjnym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży poprzez profilaktykę pozytywną, ze szczególnym uwzględnieniem nasilającego się zjawiska cyberprzemocy poprzez zagospodarowanie czasu wolnego w okresie wakacji – wyjaśnia Krystyna Bojęś. Miasto przeznaczyło na ten cel 200 tys. zł. Ale to nie wszystko. Zorganizowano również konkurs fotograficzny „Jaworzno wolne od uzależnień”, poprzez który udało się zaprezentować magiczne miejsca Jaworzna.

Webinaria to ważna część misji edukacyjnej

Specjaliści z Poradni Zdrowia Psychicznego „AZYMUT” prowadzili webinaria on-line, które miały uwrażliwić mieszkańców Jaworzna na problem przemocy rówieśniczej, depresji oraz uzależnień behawioralnych występujących wśród dzieci i młodzieży m.in. związanych z zaburzeniami lękowymi u najmłodszych jaworznian, wpływem różnych form cyberprzemocy na zdrowie psychiczne, a także o psychologicznych aspektach nadwagi i otyłości oraz roli rodziców i opiekunów w procesie kształtowania właściwych postaw zdrowotnych.

Walka z cyberprzemocą prowadzona jest wielotorowo, a przed mieszkańcami Jaworzna jeszcze wiele ciekawych projektów. Mowa np. o trwającej do końca grudnia inicjatywie „Sieci w sieci. O cyberprzemocy i innych zagrożeniach”, realizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie. Projekt ten zakłada organizację warsztatów profilaktycznych związanych z tematyką cyberprzemocy i innych zagrożeń. Co więcej, biorą w nim udział także znani pisarze, którzy podczas spotkań autorskich podejmują tematykę cyberprzemocy, stalkingu oraz uzależnień od gier komputerowych. Mamy też „Cyberprzemoc w Atelier Kultury”. Przedsięwzięcie to nadzoruje z kolei Atelier Kultury, organizując warsztaty teatralne, wokalne, plastyczne i taneczne oraz spotkania z psychologiem. Do misji przyłączyła się również Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworznie, która zorganizowała konkurs profilaktyczny „Cyberprzemoc - jak reagować na przemoc w sieci”, a Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie zorganizował grę terenową „Best Friends – przyjaźń zamiast hejtu” dla podopiecznych świetlic środowiskowych.

Sport zamiast surfowania po Sieci

Walczyć z cyberprzemocą można też na sportowo. Pokazały to 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Badmingtonie, zorganizowane przez MCKIS w Jaworznie, które miały na celu promowanie spędzania wolnego czasu w sposób inny niż przed telewizorem, laptopem lub telefonem. Udało się też stworzyć ideę pikników rodzinnych „Z rodziną w plenerze”, które odbywały się w okresie wakacyjnym, a organizowane były przez MCKIS Jaworzno przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Jaworznie. Nie można też zapomnieć o Dniach Godności Osób Niepełnosprawnych.

To nie koniec. Walka z cyberprzemocą trwa. - W najbliższym czasie planowane są kolejne działania, skierowane do mieszkańców Miasta Jaworzna. Zadania te mają w sposób pozytywny odwrócić uwagę od komputera czy telefonu, angażując uczestników poszczególnych działań do aktywności – mówi Krystyna Bojęś.

Dodaj ogłoszenie