Program 300 Plus - kiedy rodzice otrzymają pieniądze?
[2/11]

Program 300 Plus - kiedy rodzice otrzymają pieniądze?

- Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin jeszcze w tym roku. Wsparciem w całej Polsce zostanie objętych łącznie 4,6 mln uczniów - mówił Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- W województwie śląskim pomoc obejmie natomiast około 500 tys. uczniów - dodawała Urszula Bauer, śląska kurator oświaty.