300 zł dla ucznia - kto może złożyć wniosek?
[6/11]

300 zł dla ucznia - kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć matka, ojciec lub opiekun dziecka. W przypadku świadczenia dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, wniosek złożyć może rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Warto podkreślić, że to, na co zostaną wydane pieniądze nie będzie weryfikowane.